ILMU PENGETAHUAN : PEMBINAAN MASYARAKAT HADHARI

Februari 21, 2009 at 8:21 am | Dikirim dalam Uncategorized | Tinggalkan komen

PEMBINAAN MASYARAKAT HADHARI

Pendidikan yang sifatnya integratif adalah amat penting dalam membangunkan masyarakat hadhari. Pada asasnya manusia memerlukan dua bentuk ilmu untuk mengembangkan bakat dan keperluannya. Bentuk pertama ialah ilmu untuk mengurus diri dan bentuk kedua ilmu untuk mengurus sistem. Kalau kita perhatikan dalam sistem pendidikan kita terdapat pendekatan mengukuhkan ilmu-ilmu yang memberikan asas pengurusan diri dan kurang memberikan tumpuan terhadap ilmu-ilmu mengurus sistem. Sebaliknya semakin meluas (terutama di peringkat tinggi) pendidikan yang mengutama ilmu pengurusan sistem dan wujudnya pengabaian bagi pengukuhan ilmu mengurus diri. Dikotomi ini perlu diatasi supaya wujudnya integrasi antara dua keperluan asas ilmu bagi memungkinkan pembangunan holistik pelajar yang menepati  keperluan membina tamadun atau pun mengisi cita-cita masyarakat hadhari. Ilmu untuk mengurus diri pada umumnya merujuk ilmu-ilmu fardhu ain dan ilmu mengurus sistem pada umumnya merujuk ilmu-ilmu fardhu kifayah.

"Pembangunan Modal Insan adalah amat penting bagi pembinaan Bangsa Malaysia yang bermartabat dan bermaruah"

"Pembangunan Modal Insan adalah amat penting bagi pembinaan Bangsa Malaysia yang bermartabat dan bermaruah"

Dalam konteks pendidikan dan latihan, ilmu yang integratif amat penting bagi membentuk peribadi yang holistik. Potensi insan yang merangkumi aspek akal, rohani dan jasmani memerlukan olahan dan penyuburan yang seimbang dan harmonis supaya bukan saja para pelajar mempunyai kekuatan berfikir tetapi juga mempunyai keteguhan rohaniah dan ketangkasan jasmaniah. Faktor-faktor ini diakui amat perlu bagi generasi muda menghadapi cabaran globalisasi dan tekanan persekitaran.

Meneliti dan melakukan refleksi dan kontemplasi terhadap keupayaan ilmuan Islam pada masa lalu membangunkan tamadun, upaya integratif telah menjadikan mereka unggul dan cemerlang. Jiwa tadabbur amat berkembang pada zaman mereka sehingga mampu mengharmonikan ulama dan umara’, ilmuan dan karyawan, ulama’ dan ilmuan walaupun terdapat perbedaan yang sifatnya memperkayakan khazanah tamadun. Barat dan Eropah umpamanya amat terhutang ilmu kepada tamadun Islam. Dengan melakukan refleksi terhadap kejayaan silam memungkinkan kita bersifat proaktif dan kreatif terhadap perubahan masakini. Ianya bergantung kepada keupayaan sistem pendidikan menjadikan pendekatan integratif dalam keilmuan dan ketrampilan berkembang subur. Bayangkan para pelajar yang tidak dapat meni’mati pendekatan integratif secara seimbang dan harmonis tidak akan mampu mengolah perubahan dan pembangunan berasaskan acuan kita sendiri iaitu acuan yang menemukan elemen-elemen hadhari untuk respon terhadap faktor-faktor perubahan terutamanya dari luar lingkungan budaya dan wilayah
pengaruh kita. Kita memerlukan seniman dan karyawan yang insaf tentang kepentingan citarasa hadhari dalam kreativiti supaya elemen-elemen deduktif tidak mengatasi keperluan komersial. Kita mahukan pengiklan yang menampilkan imej mendidik supaya faktor komersialnya diambil kira disamping memikirkan kesan iklan terhadap kanak-kanak dan juga pengguna.
Kita juga memerlukan pemikiran yang melihat teknologi selamanya alat bukannya metlamat. Metlamat penghasilan teknologi canggih bergantung kepada kualiti pengguna dan juga perisian yang dibangunkan. Pemikiran integratif akan mengambil kira keperluan alat dan kepentingan perisian supaya metlamat penggunaan dan pemenfaatan menyumbang ke arah membangunkan mertabat minda dan juga mengukuhkan peribadi. Asas-asas ini sekiranya dapat dilaksanakan dengan bijaksana dan terancang, ianya bakal mencetuskan kecenderungan ke arah pemikiran acuan kita sendiri.

MENCARI KEBIJAKSANAAN

Kerjasama dalam membangunkan modal insan perlu melibatkan semua pihak

Kerjasama dalam membangunkan modal insan perlu melibatkan semua pihak

Meski ada perbahasan atau polimik tentang Islam Hadhari anggaplah ia sebagai perbahasan semantik. Mendukung Islam Hadhari melibatkan faktor strategi, konsep dan juga aplikasi. Islam Hadhari tidak harus dilihat sebagai suatu alat sementara untuk maksud yang terbatas. Islam Hadhari harus dilihat dalam konteks jihad ilmu dan pendidikan yang berterusan. Ia menuntut konsep yang sifatnya mencakupi maksud ketamadunan dalam pembinaan masyarakat dan negara dan ianya menuntut perubahan gradual terhadap sistem.

 Islamiphobia atau ketakutan terhadap Islam amat nyata di Barat akibat manipluasi media dan rejim yang berkepentingan terhadap Islam dan umatnya. Peristiwa 11 September 2001 di New York, Amerika Syarikat menjadi titik-tolak yang lebih agresif bagi Barat terhadap Islam dan umatnya. Liberalisasi budaya, agama dan gaya hidup manusia sedang berlaku dengan terancang khususnya dibawah agenda globalisasi. Kecanggihan sistem teknologi komunikasi dan telekomunikasi telah dan sedang digunakan untuk melumpuhkan ruh Islami di kalangan umat. Sesetengah umat Islam memilih jalan terakhir yang kelihatan amat radikal dan ini boleh memburukkan imej Islam di mata umat manusia khususnya di Barat.

Umat Islam harus memilih strategi yang betul berasaskan kekuatan ilmu yang integratif supaya kita terus berubah dan membangun tetapi berasaskan acuan kita sendiri Umat Islam harus menginsafi bahawa Allah SWT telah mengurniakan tiga perkara utama untuk keperluan pembangunan dan perubahan.

Pertama, sejak tamadun madani diasaskan di Madinah ianya dikembangkan oleh para sahabat, tabie-tabien, ulama dan umara yang memiliki iltizam tinggi sehingga terbentuk tamadun puncak (hadhara :Ibn Khaldun) dan sifat alamiah tamadun ini menepati maksud Deenul Islam dan amat menyumbang kepada tamadun umat manusia.

Kedua, Allah mengurniakan jumlah umat yang amat besar  iaitu melepasi 1.3 bilion. Bayangkan reflektif kepada pencapaian silam dengan tekad membangunkan jihad ilmu dan pendidikan, ia bakal membangunkan sumber tenaga manusia yang memiliki keilmuan, kepakaran dan kebijaksanaan untuk memberikan perimbangan pengupayaan yang selama ini meletakkan kita sebagai umat pengguna dan penciplak kepada tamadun Barat.

Ketiga, Allah kurniakan di perut bumi di negara umat Islam dengan sumber-sumber hasil bumi yang kaya. Bayangkan sekiranya refleksi terhadap cita-cita hadhari itu tinggi, sumber-sumber ini akan dapat diuruskan dengan bijaksana supaya menafaatnya dapat membangunkan umat Islam dan juga mensejahterakan umat manusia

Secara strategik pemikiran ke arah cita-cita hadhari harus ada pada setiap warga kita supaya faktor perubahan dan kemajuan yang amat mencabar kini tidak hanya ditentukan oleh faktor globalisasi semata-mata. Pendekatan integratif dalam proses pengilmuan dan pendidikan adalah jawapan yang mampu memberikan perimbangan ke arah menghasilkan acuan kita sendiri. Hanya keyakinan yang teguh, iltizam yang tinggi, kejujuran yang jelas, kebijaksanaan yang istiqamah sifatnya  menjadi jalan yang amat terbuka bagi Malaysia membangunkan masyarakatnya  yang hadhari.

Islam ialah Islam. Islam tidak datang dalam kekosongan. Wahyu diturunkan oleh Allah SWT merujuk kepada pembangunan rijal atau manusia. Nabi dan rasul silih pergi dan datang. Zaman silih berganti tetapi Islam tetap juga Islam. Pada al Quran terkandung prinsip dan pedoman yang harus diikuti. Pada sunnah Rasul terdapat contoh untuk dijadikan sumber teladanan. Suatu ketika dulu umat Islam pernah membangunkan tamadun. Kemampuan mereka membangunkan tamadun setelah memenuhi syarat keilmuan, kepimpinan, kekuatan rohaniah, melakukan integrasi ilmu Mengurus Diri dan Ilmu Mengurus Sistem, jihad dan dakwah yang tinggi.

Hari ini umat Islam adalah umat pengguna terhadap tamadun Barat. Umat Islam menjadi umat pinggiran dan mengamalkan ritual tanpa substance (ilmu). Akibatnya proses globalisasi melakukan penjajahan minda dan hati. Oleh itu umat perlu diperkasa semula.

Faktor pembangunan rohaniah harus bergerak dengan kekuatan ilmu yang pelbagai dan keupayaan metodologi yang sezaman. Di sinilah pentingnya maqasid syariyyah  diperkasakan secara holistik di mana asas agama, perkembangan akal, memelihara keturunan dan jatidiri dijadikan maslahah perjuangan supaya prinsip keimanan dan ketaqwaan kepada Allah, pengurusan  negara yang adil dan beramanah, menyuburkan jiwa rakyat yang merdeka, menguasai ilmu pengetahuan, membangunkan ekonomi yang seimbang dan komprehensif, menyuburkan kehidupan yang berkualiti, melakukan pembelaan terhadap kumpulan minoriti dan wanita, pemeliharaan alam tabie dan memperkasa kekuatan pertahanan dalam maksud yang luas menjadi pra-syarat utama mencetuskan pembangunan yang beracuan sendiri menerusi proses menghadharikan umat supaya Islam dan pemeluknya berada dalam tahap mampu berasing, mampu membangun dan mampu berjuang secara jangka panjangnya untuk kesejahteraan umat dan umat manusia.

SELAMAT DATANG KE PARLIMEN P188 SILAM YAB DATUK SERI PANGLIMA MUSA BIN HAJI AMAN KETUA MENTERI SABAH

Februari 13, 2009 at 10:22 am | Dikirim dalam Uncategorized | Tinggalkan komen
Selamat Datang Ke Parlimen P188 Silam YAB Datuk Seri Panglima Musa Bin Haji Aman Ketua Menteri Sabah

Selamat Datang Ke Parlimen P188 Silam YAB Datuk Seri Panglima Musa Bin Haji Aman Ketua Menteri Sabah

Melahirkan modal insan cemerlang

Yang Berhormat Dato'Sri Hishamuddin Tun Hussin Menteri Pelajaran Malaysia Berbincang dengan Yang Berhormat Kolonel Kehormat Tuan Haji Salleh Bin Haji Kalbi Ahli Parlimen P188 Silam merangkap Duta Keamanan PBB dan Kolonel Kehormat Rela

Yang Berhormat Dato'Sri Hishamuddin Tun Hussin Menteri Pelajaran Malaysia Berbincang dengan Yang Berhormat Kolonel Kehormat Tuan Haji Salleh Bin Haji Kalbi Ahli Parlimen P188 Silam merangkap Duta Keamanan PBB dan Kolonel Kehormat Rela

HARTA paling berharga bagi sebuah negara adalah warganya sendiri. Kualiti dimiliki itulah disifatkan sebagai modal insan yang perlu ditagih untuk memajukan kegemilangan.

Cabaran pembinaan modal insan juga terletak sebahagian besarnya di kalangan pendidik yang relatifnya terbabit dengan dunia pendidikan dan latihan untuk mengembangkan potensi, bakat dan kualiti seorang murid atau pelajar.

Pendidikan memainkan peranan amat penting dalam menyediakan negara dengan modal insan berkualiti memiliki sahsiah terpuji, berkemahiran tinggi, serta mampu berfikir secara kreatif dan kritis khususnya untuk mengisi arus pemodenan menuju wawasan 2020.

Antara tugas penting warga pendidik dalam membangun modal insan ialah membentuk personaliti unggul dalam membina kepemimpinan yang kental. Personaliti unggul inilah bakal diterjemahkan melalui peribadi mulia, mempunyai sifat amanah dan kepemimpinan mulia serta berdisiplin dalam setiap tugasan dijalankan.

Maka cabaran warga pendidik pastinya menyemai benih nilai murni ke arah pembentukan personaliti unggul. Perancangan rapi harus direncana bagi merealisasikan impian berkenaan.

Di antara tugas utama warga pendidik ialah meningkatkan keupayaan, minat, dan bakat murid bagi menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiran. Penguasaan bahasa Inggeris sebagai penambah nilai modal insan dikenal pasti antara perkara yang dititikberatkan melalui beberapa strategi di bawah:

 • Program bacaan awal berstruktur sekolah rendah bagi menanam minat membaca dan bertutur di kalangan murid.
 • Program sastera kontemporari sekolah rendah bagi meningkatkan minat membaca, bertutur dan memperluaskan kosa kata bahasa Inggeris di kalangan murid.
 • Rancangan aktiviti bagi mempersiapkan murid tahun enam dengan pengajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris.Selain itu, pendidikan sains adalah usaha memperkasakan minda saintifik di kalangan murid. Rangsangan minda mampu melahirkan murid berfikir secara kreatif dan inovatif serta mempunyai daya inkuiri yang tinggi. Untuk itu, pengenalan Program F1 Technology Challenge and Robotic kendalian Kementerian Pelajaran memberikan pendedahan minat berfikiran ala saintifik dan berinovasi di kalangan anak muda.

  Galakan penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran seperti pengenalan pengajaran ICT Learning seawal peringkat tahap satu di sekolah rendah pula dapat merangsang minda murid untuk menerapkan elemen teknologi maklumat dalam pemikiran bercorak futuristik.

  Pembangunan modal insan juga dititikberatkan melalui pembentukan keterampilan dan sahsiah unggul. Di peringkat Kementerian Pelajaran, usaha itu digarap melalui pemantapan kurikulum sedia ada. Rentasan nilai murni banyak diterapkan melalui mata pelajaran Pendidikan Islam dan Moral.

  Pada 2005, pemerkasaan pengajaran Pendidikan Islam diserlahkan melalui pelaksanaan program j-QAF. Penulis adalah guru yang melaksanakan program cetusan idea Perdana Menteri ini. Matapelajaran Sivik dan Kewarganegaraan pula diperkenalkan pada 2005 kepada murid tahun empat dan pelajar tingkatan satu bagi meningkatkan kesedaran mengenai tanggungjawab dan peranan warga negara yang berkualiti.

  Pemantapan aktiviti kokurikulum pula bakal melonjakkan potensi kepemimpinan dalam memastikan keseimbangan potensi murid dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Memorandum Langkah Untuk Memantapkan Program Kurikulum pada 2005 memutuskan pembabitan pelajar dalam aktiviti kokurikulum menyumbang 10 peratus kepada syarat kelayakan memasuki Institut Pengajian Tinggi Awam, Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Teknik.

  Pembabitan pelajar dalam aktiviti kokurikulum dapat membina modal insan cemerlang dari segi:

 • Meningkatkan kemahiran sosial dan interaksi seterusnya memperkukuhkan integrasi kaum.
 • Melengkapkan diri pelajar dengan kualiti kepemimpinan, jati diri dan daya tahan.
 • Memperkukuhkan disiplin diri melalui penyemaian sahsiah diri dan pematuhan kepada konsep rukunegara.
 • Mencungkil bakat dan potensi diri.l Menyingkap minat murid terhadap kepelbagaian aktiviti luar dan mencabar.

  Modal insan kelas pertama tidak hanya hebat dengan kepakaran dan kemahiran, tetapi harus mengamalkan budi bahasa dan pekerti mulia. Untuk itu, Kempen Budi Bahasa dan Nilai Murni menjadi teras pembinaan modal insan berbudaya unggul.

  Penganjuran kempen itu dengan harapan murid dapat menghayati rukunegara serta dididik agar menghayati amalan hidup berbudi bahasa, menghormati orang lain serta meneguhkan pengajaran nilai merentas kurikulum.

  Bagi memperkukuhkan jatidiri, aspek pengukuhan disiplin juga menjadi keutamaan warga pendidik. Melalui kempen Anti Buli, Anti Ponteng dan pembabitan ahli masyarakat dalam kempen pencegahan salah laku murid, diharapkan sedikit sebanyak membantu usaha mendisiplinkan murid.

  Berdasarkan statistik daripada Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 di bawah sub Membangun Modal Insan, kes disiplin sekolah sudah menurun.

  Penurunan sebanyak 0.04 peratus iaitu daripada 2.11 peratus pada 2003 kepada 2.07 peratus pada 2004 manakala penurunan sebanyak 0.33 peratus iaitu daripada 2.07 peratus bagi 2004 kepada 1.74 peratus bagi 2005.

  Ini adalah hasil permuafakatan semua pihak memastikan modal insan yang dilahirkan berdisiplin tinggi serta bermaruah

 • PELANCARAN AHLI JAWATANKUASA PENAJA ALUMNI AGASEH, LAHAD DATU.PARLIMEN P188 SILAM.SABAH OLEH YB. KOLONEL KEHORMAT TUAN HAJI SALLEH BIN HAJI KALBI

  Februari 12, 2009 at 3:38 pm | Dikirim dalam Uncategorized | 6 Komen

  12,02,2009-Majlis Makan Malam yang diadakan sempena penubuhan Persatuan ALUMNI AGASEH telah mendapat keputusan bahawa Pengerusi Penaja Yang Berhormat Kolonel Kehormat Tuan Haji Salleh Bin Haji Kalbi.Untuk menubuhkan persatuan sekurang-kurangnya ahli jawatankuasa perlu bermesyuarat dan dibincang dalam mesyuarat.

  makan malam bersama guru dan pelajar-pelajar yang pernah menuntut di SMK Agaseh,Lahad Datu.Sabah.

  makan malam bersama guru dan pelajar-pelajar yang pernah menuntut di SMK Agaseh,Lahad Datu.Sabah.

  Persatuan ini akan mengadakan perjumpaan bagi pembentukan jawatankuasa 14.3.2009.Jam 9.00pagi.Tempat bilik Gerakan.

  Ahli Jawatankuasa Penaja ALUMNI Agaseh,Lahad Datu.Parlimen P188 Silam.Sabah

  Ahli Jawatankuasa Penaja ALUMNI Agaseh,Lahad Datu.Parlimen P188 Silam.Sabah

  PENAUNG

  YANG BERHORMAT TUAN HAJI SALLEH BIN HAJI KALBI

  PENASIHAT

  CIKGU NAIM BIN MOHAMMAD

  PENGERUSI PENAJA

  YANG BERHORMAT TUAN HAJI SALEH BIN HAJI KALBI

  TIMBALAN PENGERUSI

  GIMSON ABDAN

  NAIB PENGERUSI

  HAJI NORHAM HAMID

  SETIAUSAHA

  1. MOHD VASENTI

  2. PUAN SABARIAH

  Dalam masa yang sama Yang Berhormat kolonel Kehormat mencadangkan kepada Yang amat Brhormat Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak Menteri Felda iaitu”Saya akan mencadangkan ke peringkat Parlimen P188 Silam khususnya dalam bidang pendidikan iaitu PENUBUHAN UNIVERSITI FELDA SILAM yang mungkin cadangan ini adalah kali pertama yang dkemukakan oleh YB lain-lain.

  bermesra dengan isteri YB. Silam

  bermesra dengan isteri YB. Silam

  Hello world!

  Februari 12, 2009 at 3:04 pm | Dikirim dalam Uncategorized | Tinggalkan komen

  Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

  Blog di WordPress.com.
  Entries dan komen feeds.